397/2005

Given i Helsingfors den 8 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet,

fogas till förordningen av den 26 januari 1951 angående tillämpning av värnpliktslagen (63/1951) en ny 113 §, i stället för den 113 § som upphävts genom förordning 1265/1992, som följer:

113 §

Staben för militärlänet har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av en myndighet som avses i 4 § i civiltjänstlagen (1723/1991) för värnpliktsregistret få de på personkortet och läkarundersökningskortet antecknade uppgifter som nämns i 47 § i nämnda lag om en person som avses i lagens 1 § efter att personen i fråga har fullgjort civiltjänst eller har befriats från fullgörande av civiltjänst.


Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2005.

Helsingfors den 8 juni 2005

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Äldre regeringssekreterare
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.