387/2005

Given i Helsingfors den 8 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från finansministeriet,

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) 1 § 1 punkten, sådan den lyder i förordning 793/1997, som följer:

1 §

I 4 § 2 mom. 6 punkten statstjänstemannalagen (750/1994) avsedda tjänster som chef för ett ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium, vilka inte specifieras i statsbudgeten, är

1) tjänsterna som föreståndare för en polisläroinrättning, direktör för polisens teknikcentral, polischefen för polisinrättningen i Helsingfors härad, rektor för en statlig räddningsläroanstalt och direktör för inrikesförvaltningens servicecentral.Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2005.

Helsingfors den 8 juni 2005

Minister
Jan-Erik Enestam

Arbetsmarknadsexpert
Teija Junnila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.