375/2005

Given i Helsingfors den 3 juni 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2005

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 3 mom. i lagen av den 10 juli 1998 om skogsvårdsföreningar (534/1998):

1 §
Medelrotpriset per kubikmeter virke

Det 8 § 1 och 3 mom. i lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998) avsedda aritmetiska medeltalet för medelrotpriset per kubikmeter virke under åren 2001―2003 i hela landet är 30,78 euro.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 3 juni 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Forstråd
Jouko Paloniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.