373/2005

Given i Helsingfors den 2 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 13 § i statsrådets beslut om ersättning för kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 21 april 1999 om ersättning för kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande (512/1999) 2 § och

fogas till 13 §, sådan den lyder i förordning 664/2004, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Om ersättning för kostnader för flyktingar

Arbetskrafts- och näringscentralen betalar de ersättningar som avses i 3―5 § till en kommun som har utarbetat eller förbinder sig att utarbeta ett i 7 § i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999) avsett program för integrationsfrämjande.

13 §
Personkrets

Staten ersätter kostnader för mottagande också för den tid som en person som fått uppehållstillstånd som avses i 1 och 2 mom. hör till personkretsen för mottagande i syfte att ordna sitt boende och sin förordning.


Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2005.

Helsingfors den 2 juni 2005

Minister
Antti Kalliomäki

Specialplanerare
Eeva Vattulainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.