365/2005

Given i Helsingfors den 2 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tjänster som alltid besätts för viss tid

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 30 november 1994 om tjänster som alltid besätts för viss tid (1060/1994) 1 § 2 och 4 punkten, som följer:

1 §

Följande tjänster besätts för viss tid, dock för högst fem år i sänder:


2) vid dataombudsmannens byrå tjänsten som dataombudsman,


4) vid Statens ekonomiska forskningscentral tjänsterna som överdirektör och forskningsdirektör,Denna förordning träder i kraft den 8 juni 2005.

Helsingfors den 2 juni 2005

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Arbetsmarknadsexpert
Teija Junnila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.