364/2005

Given i Helsingfors den 27 maj 2005

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 27 mars 2002 om transport av farliga ämnen på järnväg (278/2002) avsnitt 1.6.3, 1.6.3.01 och 1.6.4.0 i bilaga, sådana de lyder i kommunikationsministeriets förordning 314/2003 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.

De bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft får tillämpas till den 30 juni 2005.

Helsingfors den 27 maj 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Överingenjör
Liisa Virtanen

Bilaga

BILAGA
1.6.3 Cisternvagnar och batterivagnar
Anm. 1. Övergångsbestämmelser av europarlamentets och rådets direktiv 94/63/EG beträffande särbestämmelse TU51, se kapitel 4.3 särbestämmelse TU51.
Anm. 2. I de internationella RID-bestämmelserna ingår inte 1.6.3.01-1.6.3.04.
1.6.3.01 Cisternvagnar som tillverkats innan dessa bestämmelser trätt i kraft, och som inte uppfyller dessa bestämmelsers föreskrifter för cisternvagnar, får fortfarande användas för de ämnen som de godkänts för om de har konstruerats i enlighet med de gällande bestämmelserna om inget annat anges i övergångsbestämmelserna.
Anm.
- Cisternvagnar för transport av ämnen med följande UN-nummer: 1092, 1098, 1106, 1135, 1143, 1181, 1182, 1198, 1199, 1228, 1238, 1239, 1251, 1289, 1297, 1545, 1569, 1591, 1593, 1595, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1647, 1669, 1693, 1695, 1701, 1702, 1710, 1730, 1731, 1737, 1738, 1742, 1743, 1750, 1751, 1752, 1754, 1758, 1792, 1796, 1808, 1809, 1810, 1817, 1818, 1826, 1827, 1828, 1834, 1836, 1837, 1838, 1846, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891, 1897, 1916, 1986, 1988, 1992, 2016, 2017, 2022, 2023, 2051, 2076, 2248, 2258, 2260, 2264, 2267, 2276, 2279, 2285, 2295, 2310, 2321, 2322, 2337, 2357, 2361, 2407, 2438, 2443, 2444, 2477, 2478, 2482, 2484, 2485, 2487, 2488, 2504, 2515, 2516, 2518, 2521, 2526, 2529, 2530, 2558, 2589, 2604, 2606, 2610, 2611, 2619, 2644, 2646, 2653, 2664, 2667, 2684, 2685, 2686, 2688, 2692, 2729, 2733, 2734, 2745, 2746, 2748, 2810, 2811, 2831, 2841, 2872, 2879, 2924, 2927, 2928, 2929, 3023, 3071, 3080, 3142, 3143, 3145, 3246, 3248, 3265, 3277 och 3279, som tillverkats före den 1 januari 1995 enligt de till och med 31 december 1994 gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från 1 januari 1995 gällande bestämmelserna får inte användas efter den 31 december 2002.
- Före den 1 januari 1995 tillverkade cisternvagnar avsedda för transport av ämnen med UN nummer 3256, som emellertid inte uppfyller de från 1 januari 1995 gällande bestämmelserna får inte användas efter den 31 december 2004.
- Cisternvagnar för transport av ämnen med följande UN nummer: 1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 och 3290, som tillverkats före den 1 januari 1997 enligt de till och med 1 maj 1997 gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från 1 maj 1997 gällande bestämmelserna får inte användas efter den 31 december 2004.
1.6.4.0 Tankcontainrar som tillverkats innan dessa bestämmelser trätt i kraft, och som inte uppfyller dessa bestämmelsers föreskrifter för tankcontainrar, får fortfarande användas för de ämnen de godkänts för om de har konstruerats i enlighet med de gällande bestämmelserna, om inget annat anges i övergångsbestämmelserna.
Säkerhetsteknikcentralen kan ge avvikelser från övergångsbestämmelser.
Anm. 1.
- Före den 1 januari 1995 tillverkade tankcontainrar, avsedda för transport av ämnen med UN 3256, som emellertid inte uppfyller de från 1 januari 1995 gällande bestämmelserna får inte användas efter den 31 december 2004.
- Tankcontainrar för transport av 2401 piperidin och som tillverkats före den 1 januari 1999 enligt de till och med 31 januari 1999 gällande bestämmelserna i bihang X, 3.2.3, men inte uppfyller de från 1 februari 1999 gällande bestämmelserna, får inte användas efter den 31 december 2003.
- Tankcontainrar för transport av ämnen med följande UN nummer: 1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 och 3290, som tillverkats före den 1 januari 1997 enligt de till och med 31 april 1997 gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från 1 maj 1997 gällande bestämmelserna får inte längre användas.
Anm. 2. I de internationella RID-bestämmelserna ingår inte 1.6.4.0.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.