363/2005

Given i Helsingfors den 27 maj 2005

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 21 mars 2002 om transport av farliga ämnen på väg (277/2002) avsnitt 1.6.3.0 och 1.6.4.0 i bilaga A, sådana de lyder i kommunikationsministeriets förordning 313/2003 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.

De bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft får tillämpas till den 30 juni 2005.

Helsingfors den 27 maj 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Seija Miettinen

Bilaga

BILAGA A
1.6.3.0 Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon som tillverkats innan dessa bestämmelser trätt i kraft, och som inte uppfyller dessa bestämmelsers föreskrifter för tankar, får fortfarande användas för de ämnen som de godkänts för om de har konstruerats i enlighet med de gällande bestämmelserna om inget annat anges i övergångsbestämmelserna.
Tankar, som tagits i bruk före den 1 augusti 1992 och som uppfyller bestämmelserna som gällde före ovannämnd datum, får fortfarande användas för de ämnena de godkänts för. På de här tankarna tillämpas bestämmelser som var i kraft före den 1 augusti 1992. Periodisk besiktning samt täthetsprovning och kontroll av funktionsdugligheten skall utföras enligt dessa bestämmelsers kapitel 6.8 och som kravnivå skall tillämpas bestämmelser som var i kraft före den 1 augusti 1992.
Säkerhetsteknikcentralen kan ge avvikelser från övergångsbestämmelser.
Anm. 1:
- Före den 1 januari 1995 tillverkade fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar, avsedda för transport av ämnen med UN nummer 3256, som emellertid inte uppfyller de från 1 januari 1995 gällande bestämmelserna får inte användas efter den 31 december 2004.
- Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar för transport av UN 2401 piperidin och som tillverkats före den 1 februari 1999 enligt de till och med 31 januari 1999 gällande bestämmelserna i marginalnummer 211 322, men inte uppfyller de från 1 februari 1999 gällande bestämmelserna, får inte användas efter den 31 december 2004.
- Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar för transport av ämnen med följande UN nummer: UN 1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 och 3290, som tillverkats före den 1 januari 1997 enligt de till och med den 31 december 1996 gällande bestämmelserna, men inte uppfyller de från den 1 januari 1997 gällande bestämmelserna, får inte användas efter den 31 december 2002.
Anm. 2: I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte 1.6.3.0.
1.6.4.0 Tankcontainrar som tillverkats innan dessa bestämmelser trätt i kraft, och som inte uppfyller dessa bestämmelsers föreskrifter för tankcontainrar, får fortfarande användas för de ämnen de godkänts för om de har konstruerats i enlighet med de gällande bestämmelserna, om inget annat anges i övergångsbestämmelserna.
Tankcontainrar, som tagits i bruk före den 1 augusti 1992 och som uppfyller bestämmelserna som gällde före ovannämnd datum, får fortfarande användas för de ämnena de godkänts för. På de här tankcontainrarna tillämpas bestämmelser som var i kraft före den 1 augusti 1992. Periodisk besiktning samt täthetsprovning och kontroll av funktionsdugligheten skall utföras enligt dessa bestämmelsers kapitel 6.8 och som kravnivå skall tillämpas bestämmelser som var i kraft före den 1 augusti 1992.
Säkerhetsteknikcentralen kan ge avvikelser från övergångsbestämmelser.
Anm. 1:
- Före den 1 januari 1995 tillverkade tankcontainrar, avsedda för transport av ämnen med UN nummer 3256, som emellertid inte uppfyller de från 1 januari 1995 gällande bestämmelserna får inte användas efter den 31 december 2004.
- Tankcontainrar för transport av UN 2401 piperidin och som tillverkats före den 1 februari 1999 enligt de till och med 31 januari 1999 gällande bestämmelserna i marginalnummer 212 322, men inte uppfyller de från 1 februari 1999 gällande bestämmelserna, får inte användas efter den 31 december 2003.
- Tankcontainrar för transport av ämnen med följande UN nummer: 1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 och 3290, som tillverkats före den 1 januari 1997 enligt de till och med 31 december 1996 gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från 1 januari 1997 gällande bestämmelserna får inte längre användas.
Anm. 2: I den internationella ADR-överenskommelsen ingår inte 1.6.4.0.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.