354/2005

Given i Helsingfors den 27 maj 2005

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om tilläggsutbildning för fordonsbesiktningspersonal

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i trafikministeriets beslut av den 19 februari 1999 om tilläggsutbildning för fordonsbesiktningspersonal (201/1999) 2 §, 3 § 1 mom. och 4 §, av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1261/2002 och 4 § sådan den lyder i förordning 783/2000, som följer:

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

a) koncessionslagen lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998),

b) grundutbildning sådan grundutbildning som avses i 5 § och 10 § 1 mom. i koncessionslagen,

c) närundervisning undervisning som ges i en utbildningslokal där eleven är närvarande,

d) lätta fordon fordon vars största tillåtna totalmassa vid användning och registrering är högst 3,5 ton,

e) tunga fordon fordon vars största tillåtna totalmassa vid användning och registrering är mer än 3,5 ton,

f) utbildningskommissionen den utbildningskommission för besiktningsverksamheten som Fordonsförvaltningscentralen tillsätter.

3 §
Utbildningens syfte och uppbyggnad

1. Syftet med årsbesiktningsutbildningen är att ge en person som ämnar etablera sig i besiktningsbranschen färdigheter att utföra periodisk besiktning av fordon på det sätt som bestämmelser och anvisningar förutsätter (introduktionsutbildning). Årsbesiktningsutbildningen består av

a) en allmän period,

b) en utbildningsperiod för besiktning av lätta fordon (besiktarexamen för periodisk besiktning av lätta fordon), och

c) en utbildningsperiod för besiktning av tunga fordon (besiktarexamen för periodisk besiktning av tunga fordon).


4 §
Inträdeskrav till årsbesiktningsutbildning

1. Inträdeskrav till den allmänna perioden inom årsbesiktningsutbildningen är påbörjad grundutbildning.

2. Inträdeskrav till utbildningsperioden för besiktning av lätta fordon är att personen i fråga har avlagt grundutbildning eller den del av grundutbildningen som avses i 10 § 2 mom. i koncessionslagen, har blivit godkänd i den allmänna perioden samt har verkstadserfarenhet i fordonsbranschen eller motsvarande erfarenhet under minst sex månader.

3. Inträdeskrav till utbildningsperioden för besiktning av tunga fordon är att personen i fråga har blivit godkänd i utbildningsperioden för besiktning av lätta fordon och har minst sex månaders praktisk erfarenhet av besiktning av lätta fordon.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.

Helsingfors den 27 maj 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.