353/2005

Given i Helsingfors den 27 maj 2005

Lag om ändring av 5 och 10 § i lagen om koncession för fordonsbesiktning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 23 december 1998 om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) 5 och 10 § som följer:

5 §
Sökandens sakkännedom

Den som söker koncession anses vara sakkunnig, om för besiktningsstället har anmälts en behörig person som svarar för besiktningsverksamheten.

Som bevis på behörigheten förutsätts att den som svarar för besiktningsverksamheten som grundutbildning skall ha avlagt minst examen vid biltekniska studielinjen vid en teknisk läroanstalt eller motsvarande lämplig examen på teknikernivå. Som tilläggsutbildning förutsätts sådan utbildning för periodisk besiktning (besiktarexamen) och specialutbildning som motsvarar koncessionens omfattning samt i anslutning därtill praktisk erfarenhet och periodiskt återkommande fortbildning i syfte att upprätthålla yrkesskickligheten.

10 §
Behörighetsvillkor för personer som utför besiktningar

Den som utför besiktningar skall som grundutbildning ha avlagt minst examen vid biltekniska studielinjen vid en teknisk läroanstalt eller motsvarande lämplig examen på teknikernivå. Som tilläggsutbildning förutsätts sådan utbildning för periodisk besiktning (besiktarexamen) och specialutbildning som motsvarar besiktningsuppgifterna samt i anslutning därtill praktisk erfarenhet och periodiskt återkommande fortbildning i syfte att upprätthålla yrkesskickligheten.

Den som vid en yrkeshögskola har genomfört minst grundstudier i bilteknik inom utbildningsprogrammet för bilteknik eller inom något annat motsvarande lämpligt utbildningsprogram samt avlagt besiktarexamen som motsvarar besiktningar och genomfört praktik i samband med den, får utföra periodiska besiktningar av fordon vars tillåtna totalmassa i bruk och vid registrering är högst 3,5 ton. När en sådan person utför besiktningar skall en i 1 mom. avsedd person som utför besiktningar vara närvarande på besiktningsstället. Rätten enligt detta moment att utföra besiktningar är i kraft ett år från det att besiktarexamen har avlagts.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.

En person som när denna lag träder i kraft uppfyller de behörighetsvillkor som krävs av den som svarar för besiktningsverksamheten eller utför besiktningar anses uppfylla de behörighetsvillkor som anges i 5 och 10 §.

RP 18/2005
KoUB 7/2005
RSv 37/2005

Helsingfors den 27 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.