343/2005

Given i Helsingfors den 20 maj 2005

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Helsingfors den 11 november 2004 och i Tortola den 11 april 2005 genom skriftväxling ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet kan bestämmas att denna lag, innan avtalet träder i kraft internationellt, tillämpas mellan Finland och Brittiska Jungfruöarna från och med tillämpningsdagen för rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar.

RP 36/2005
FiUB 10/2005
RSv 45/2005

Helsingfors den 20 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.