335/2005

Given i Helsingfors den 20 maj 2005

Lag om ändring av 11 a § i inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 11 a §, sådan den lyder i lag 726/1998, som följer:

11 a §

I den beskattning som verkställs för 2005 skall som intäktsgrunder för skogsbruket tillämpas skogsskattetalen och skattekubikmeterstrukturen, så som det bestäms om dem i skogsskatteförordningen (1208/1991), på basis av uppgifter som erhållits vid den åttonde riksskogstaxeringen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.

RP 30/2005
FiUB 9/2005
RSv 44/2005

Helsingfors den 20 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.