329/2005

Utfärdat i Helsingfors den 11 maj 2004

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kötthygien

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik Nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kötthygien 2/VLA/2005 11.5.2005 1.6.2005

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärvesendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedels och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09)160 01.

Rådets direktiv 64/433/EEG (31964L0433), ändr. genom direktiv 91/497/EEG (31991L0497), EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 69 och 95/23/EG (31995L0023), EGT nr L 243, 11.10.1995, s. 7
Rådets direktiv 2002/99/EG (32002L0099), EGT nr L 18, 23.1.2003, s. 11
Kommissionens beslut 93/623/EEG (31993D0623), EGT nr L 298, 3.12.1993, s. 45
Kommissionens beslut 2000/68/EG (32000D0068), EGT nr L 23, 28.1.2000, s. 72

Helsingfors den 11 maj 2005

Avdelningschef
Matti Aho

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.