327/2005

Given i Helsingfors den 19 maj 2005

Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 9 februari 2001 om ändring av lagen om transport av farliga ämnen (124/2001):

1 §

Bestämmelserna i 13 b § 1 och 2 mom., 16 a § 3―5 mom. och 16 b § 1 och 2 mom. i lagen av den 9 februari 2001 om ändring av lagen om transport av farliga ämnen (124/2001) träder i fråga om sådana tryckfat, flaskpaket, batterier av flaskor och alla tankar som hänför sig till transportabla tryckbärande anordningar samt ventiler och andra tillbehör till dem i kraft den 1 juli 2005.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

Helsingfors den 19 maj 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Seija Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.