323/2005

Given i Helsingfors den 19 maj 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstiden och ansökan beträffande stöd per djur för renskötselåret 2005/2006

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 25 § 3 mom. lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökningstiden för och ansökan om det stöd per djur som avses i statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2005/2006 (268/2005).

2 §
Ansökan om stöd

Den stödansökan som avses i denna förordning skall senast den 30 juni 2005 lämnas in till landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen eller till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars verksamhetsområde den sökandes renbeteslag är beläget.

Stödet söks per hushåll genom en skriftlig ansökan (Blnr 227).

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2005.

Helsingfors den 19 maj 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Sauli Jokela

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.