322/2005

Given i Helsingfors den 19 maj 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och övervakning av den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 273/2003:

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 18 december 2000 om administration och övervakning av den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde (1136/2000).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 maj 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Mirja Eerola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.