317/2005

Given i Helsingfors den 18 maj 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om särskilt tillstånd för torskfiske, landning av osorterad fångst och angivna hamnar

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § i lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller i bilagorna II och III till Europeiska unionens förordning (EG) nr 27/2005 avsett torskfiske, landning av torskfångster samt landning av osorterade fångster i angivna landningshamnar i Finland.

Denna förordning gäller inte torskfiske på åländskt vatten eller landning av torskfångster samt landning av osorterade fångster i åländska hamnar.

2 §
Särskilt tillstånd för torskfiske i Östersjön

Fartyg som seglar under finsk flagga eller i Finland registrerade fartyg som fiskar efter torsk i Östersjö är endast tillåtet med ett särskilt tillstånd som beviljats av arbetskrafts- och näringscentralen.

Det särskilda tillståndet kan medges högst för ett kalenderår åt gången.

Det särskilda tillståndet eller en kopia av det skall förvaras ombord på fiskefartyget.

3 §
Angivna landningshamnar för torskfångster

Landning av torskfångster på över 750 kilo är tillåtet endast vid följande landningshamnar i Finland:

Verksamhetsområdet för Österbottens arbetskrafts- och näringscentral:

1) Öskata Nämpnäs;

2) Kaskö.

Verksamhetsområdet för Egentliga Finlands arbetskrafts- och näringscentral:

1) Räfsö;

2) Raumo;

3) Suukari Nystad;

4) Tuomarainen Tövsala;

5) Käldinge Nagu;

6) Kasnäs Dragsfjärd.

Verksamhetsområdet för Nylands arbetskrafts- och näringscentral:

1) Hangö;

2) Helsingfors;

3) Valkom Lovisa.

Verksamhetsområdet för Sydöstra Finlands arbetskrafts- och näringscentral:

1) Kuusinen Kotka.

4 §
Förhandsanmälan

Fiskefartyget skall två timmar före anlöpande av hamnen underrätta medlemsstatens tillsynsmyndigheter om sin avsikt att landa en torskfångst, om fartygets torskfångst överstiger 300 kilo. Förhandsanmälan görs till arbetskrafts- och näringscentralen inom det verksamhetsområde, inom vilket landningshamnen finns, eller till kustradiostationen Turku Radio.

Förhandsanmälan skall innehålla fartygets namn och kontaktuppgifter, en uppskattning av fartygets befälhavare om den fångstmängd som skall landas, landningsplatsens namn samt uppskattad lossningstidpunkt.

5 §
Angivna landningshamnar för osorterad fångst

Landning av osorterade fångster från fartyg med en totallängd på mer än 15 meter är tillåtet endast i följande landningshamnar:

Verksamhetsområdet för Lapplands arbetskrafts- och näringscentral:

1) Ajos Kemi;

2) Simoniemi Simo.

Verksamhetsområdet för Kajanalands arbetskrafts- och näringscentral:

1) Vatunki Kuivaniemi;

2) Kiviniemi Haukipudas;

3) Riutunkari Uleåsalo;

4) Marjaniemi Karlö;

5) Varessäikkä Siikajoki;

6) Lapaluoto Brahestad;

7) Eläviluoto Pyhäjoki;

8) Konikarvo Kalajoki.

Verksamhetsområdet för Österbottens arbetskrafts- och näringscentral:

1) Himanka;

2) Klobbskata Korsholm;

3) Vasa;

4) Bergö Malax;

5) Kaskö.

Verksamhetsområdet för Egentliga Finlands arbetskrafts- och näringscentral:

1) Räfsö;

2) Raumo;

3) Suukari, Hepokari Nystad;

4) Laupunen, Vuosnainen Gustavs;

5) Tuomarainen Tövsala;

6) Käldinge Nagu;

7) Kasnäs Dragsfjärd.

Verksamhetsområdet för Nylands arbetskrafts- och näringscentral:

1) Baggö, Sommarö Ekenäs;

2) Ingå;

3) Helsingfors;

4) Valkom Lovisa.

Verksamhetsområdet för Sydöstra Finlands arbetskrafts- och näringscentral:

1) Kuusinen Kotka;

2) Spjutsundet Pyttis.

6 §
Giltighet

Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2005.

Helsingfors den 18 maj 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Fiskeriöverinspektör
Jarmo Vilhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.