310/2005

Given i Helsingfors den 13 maj 2005

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat 2 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning den 15 december 2004 om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1142/2004) som följer:

2 §
Internationella patentansökningar
Avgift för internationell patentansökan enligt 31 § 1 mom eller 38 § 2 mom i patentlagen 250 €
Tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 25 €
Särskild tilläggsavgift när ansökan fullföljs i enlighet med 31 § 1 mom i patentlagen och den omfattar en uppfinning vilken inte genomgått internationell nyhetsgranskning eller förberedande patenterbarhetsprövning och 36 eller 37 § i patentlagen inte skall tillämpas 250 €
Särskild tilläggsavgift för en ytterligare frist enligt 31 § 2 mom i patentlagen 100 €
Sändningsavgift 135 €
Avgift enligt 36 eller 37 § i patentlagen 250 €
Avgift för sändning av prioritetsbevis i enlighet med 47 § ipatentförordningen 15 €
Nyhetsgranskningsavgift enligt PCT-regel 16.1a 1 550 €
Tilläggsavgift för nyhetsgranskning enligt PCT-regel 40.2a 1 550 €
Avgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 58.1b 550 €
Tilläggsavgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 68.3a 550 €
Kopior/sida enligt PCT-regel 44.3b, 71.2b och 94.2 0,60 €
Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag 945 €
Återbetalning av nyhetsgranskningsavgiften, om nationell nyhetsgranskning tidigare har gjorts av Patent- och registerstyrelsen i en ansökan från vilken prioritet åberopas i den internationella ansökan och Patent- och registerstyrelsen har kunnat utnyttja resultatet av den tidigare granskningen 250 €
Återbetalning av nyhetsgranskningsavgiften i fråga om en ansökan i vilken prioritet åberopas från en ansökan som av Patent- och registerstyrelsen tidigare har underkastats internationell nyhetsgranskning eller ITS-granskning. Den eventuella återbetalningssumman avgörs av i vilken omfattning Patent- och registerstyrelsen kan utnyttja resultatet av den tidigare granskningen 50 el. 100 %

Denna förordning träder i kraft den 16 maj 2005.

Helsingfors den 13 maj 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsrådet
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.