308/2005

Given i Helsingfors den 12 maj 2005

Statsrådets förordning om tillämpning av protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet innan protokollet trätt i kraft internationellt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §

Innan det i Luxemburg den 16 oktober 2001, av rådet i enlighet med artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen upprättade protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater har trätt i kraft internationellt, tillämpas det temporärt från den 22 maj 2005 mellan Finland och de medlemsstater som har lämnat en sådan förklaring som avses i artikel 13.5 i protokollet, så som därom har avtalats. Protokollet har godkänts av riksdagen den 21 december 2004 och av statsrådet den 27 januari 2005. Godkännandet har anmälts till generalsekreteraren för Europeiska unionens råd den 21 februari 2005.

2 §

Lagen av den 28 januari 2005 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (45/2005) tillämpas före protokollets internationella ikraftträdande på ett sätt som motsvarar vad som föreskrivs om protokollet i 1 § i denna förordning.

3 §

Finland har lämnat följande förklaring gällande protokollet:

Artikel 13.5 i protokollet

Före det internationella ikraftträdandet gäller protokollet Finlands förbindelser med de medlemsstater som har lämnat samma förklaring.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 22 maj 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 44/2005)

Helsingfors den 12 maj 2005

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsdirektör
Jan Törnqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.