307/2005

Given i Helsingfors den 13 maj 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med republiken Namibia om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 31 oktober 2002 mellan republiken Finlands regering och republiken Namibias regering ingångna överenskommelsen om främjande av och skydd för investeringar, som godkänts av riksdagen den 21 januari 2003 och godkänts av republikens president den 7 mars 2003 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 21 april 2005, träder i kraft den 21 maj 2005 så som därom har avtalats.

2 §

Lagen den 7 mars 2003 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med republiken Namibia om främjande av och skydd för investeringar (195/2003) träder i kraft den 21 maj 2005.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 42/2005)

Helsingfors den 13 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.