293/2005

Given i Helsingfors den 12 maj 2005

Statsrådets förordning om ändring av 46 § förordning om besiktning av fartyg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

fogas till förordningen av den 3 december 1999 om besiktning av fartyg (1123/1999) 46 § 1 mom. en ny punkt 9 som följer:

46 §
Besiktningsbevis samt certifikat och säkerhetscertifikat

På basis av 2–6 kap. avsedda besiktningar utfärdas, on väsentliga brister inte konstaterats vid besiktning, eller efter det att sådana brister avhjälpts, följande besiktningsbevis samt certifikat och säkerhetscertifikat eller görs anteckning i dem om utförd periodisk besiktning, mellanbesiktning eller årsbesiktning:


7) internationellt certifikat om besiktning av kemikalie- och gastankfartyg,

8) lastlinjecertifikat, samt

9) internationellt luftskyddscertifikat.Denna förordning träder i kraft den 19 maj 2005.

Helsingfors den 12 maj 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringsråd
Minna Kivimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.