290/2005

Given i Helsingfors den 13 maj 2005

Lag om ändring av 6 § i lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 augusti 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982) 6 § 1 mom. som följer:

6 §

Räntestöd betalas högst för de tio första låneåren.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005. Om ett avtal som gäller köp eller överlåtelse av en bostad har uppgjorts eller byggnadsarbetet på ett egnahemshus har påbörjats innan denna lag träder i kraft, tillämpas på räntestödslånet 6 § 1 mom. sådant det lydde när denna lag trädde i kraft.

RP 276/2004
MiUB 4/2005
RSv 30/2005

Helsingfors den 13 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.