289/2005

Given i Helsingfors den 13 maj 2005

Lag om ändring av lagen om statsborgen för ägarbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § i lagen av den 28 mars 1996 om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 5 §, sådan den lyder i lag 701/2001, ett nytt 2 mom. och till 9 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

2 §
Ägarbostadslån

Har bostadslånet eller en del av det beviljats som räntestödslån enligt lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982), höjs det procentbelopp som anges i 1 och 2 mom. med fem procentenheter.


5 §
Statsborgens storlek

Har bostadslånet eller en del av det beviljats som räntestödslån enligt lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad, höjs det procentbelopp som anges i 1 mom. med fem procentenheter.

9 §
Överlåtelse av bostaden

Har bostadslånet eller en del av det beviljats som räntestödslån enligt lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad, höjs det procentbelopp som anges i 1 mom. med fem procentenheter.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.

På räntestödslån som lyfts före den 1 juni 2005 tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 276/2004
MiUB 4/2005
RSv 30/2005

Helsingfors den 13 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.