288/2005

Given i Helsingfors den 13 maj 2005

Lag om ändring av 5 § i lagen om bostadssparpremier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1992 om bostadssparpremier (1634/1992) 5 § 1 mom., sådant det lyder i lag 206/1996, som följer:

5 §
Egen sparandel

På bostadssparpremiekontot skall under minst åtta kalenderkvartal göras en deposition om vars minimi- och maximistorlek föreskrivs genom förordning. Det sammanlagda beloppet av depositionerna samt den ränta och tilläggsränta som betalas på dem skall motsvara tio procent av bostadens köpesumma eller anskaffningspris. Tilläggsräntan beaktas då beräknad fram till den tidpunkt då reciprocitetslånets storlek avtalas.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005. Lagen tillämpas på bostadssparavtal som ingåtts före lagens ikraftträdande endast om bostadsspardeponenten och penninginstitutet så avtalar.

RP 276/2004
MiUB 4/2005
RSv 30/2005

Helsingfors den 13 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.