284/2005

Given i Helsingfors den 12 maj 2005

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i länsstyrelseförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i länsstyrelseförordningen av den 7 februari 1997 (120/1997) 6 § 5―7 punkten, sådana de lyder, 5 punkten i förordning 157/1999 samt 6 och 7 punkten i förordning 183/2001, som följer:

6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är


5) för avdelningschefen för polisavdelningen juris kandidatexamen eller, utöver polisbefälsexamen, en sådan högre högskoleexamen som avses i 16 § 5 mom. i polisförvaltningsförordningen (158/1996), i praktiken visad ledarförmåga, erfarenhet av ledarskap samt sådan förtrogenhet med polisväsendet och förvaltningen som uppgifterna förutsätter,

6) för länspolisöverinspektör juris kandidatexamen eller, utöver polisbefälsexamen, en sådan högre högskoleexamen som avses i 16 § 5 mom. i polisförvaltningsförordningen samt förtrogenhet med polisväsendet,

7) för länsöverkommissarie den behörighet som bestäms i 16 § 1 mom. 22 punkten och 16 a § i polisförvaltningsförordningen samt för länskommissarie den behörighet som anges i 16 § 1 mom. 21 punkten och 16 a § i polisförvaltningsförordningen.Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2005.

Helsingfors den 12 maj 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Överinspektör
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.