280/2005

Utfärdat i Helsingfors den 28 april 2005

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Parikkala och Kesälahti kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av bestämmelserna om förutsättningarna och befogenheterna gällande ändring i kommunindelningen i 1, 3, 5―7 och 10―12 § kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) samt med beaktande av vad som bestäms i 5 § språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003), beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Från Parikkala kommun överförs till Kesälahti kommun följande fastigheter samt en del av fastighet:

Från Sarvisalo ö i sin helhet fastigheterna Kulmala 580-432-3-39, Hannoranta 580-432-3-40, Otrapää 580-432-3-57, Onnela 580-432-3-61, Kesäranta 580-432-3-65, Ontreinniemi 580-432-3-66, Kotiseutu 580-432-31-4, Nuottaranta 580-432-31-5, Florida 580-432-31-9, Peikkoniemi 580-432-31-8, Paljansalmi 580-432-34-2 och Eden 580-432-36-0 samt en del av fastigheten Suitsa 580-432-31-3.

Verkningar på språklig indelning

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom detta beslut upphävs inrikesministeriets beslut av den 12 april 2005 om ändring av kommunindelningen mellan Parikkala och Kesälahti kommuner.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall hållas på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar inrikesministeriet för tillkännagivandet av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun och en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 28 april 2005

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Överinspektör
Anu Hernesmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.