273/2005

Given i Helsingfors den 21 april 2005

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av miljöministern, föreskrivs:

1 §

Protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföreningar (FördrS 15/1983) angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon, som ingicks i Göteborg den 30 november 1999 och som republikens president har godkänt den 15 december 2003 och vars godkännandehandling har deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 23 december 2003, träder i kraft den 17 maj 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i protokollet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 40/2005)

Helsingfors den 21 april 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.