267/2005

Given i Helsingfors den 28 april 2005

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

fogas till ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning av den 22 april 2004 om ändring av polisförvaltningsförordningen (286/2004) ett nytt 3 mom. som följer:


Bestämmelserna i 16 a § 2 mom. tillämpas inte när en person som under tiden 1.5.2004―10.11.2006 har avlagt grundexamen för polis efter avläggandet av denna examen utnämns till en tjänst eller till ett tjänsteförhållande för viss tid som polisman och inte heller när personen övergår till en sådan annan tjänst eller till ett sådant annat tjänsteförhållande för viss tid som polisman som i fråga om språkkunskapskraven motsvarar förstnämnda tjänst eller tjänsteförhållande.


Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2005.

Helsingfors den 28 april 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd
Kimmo Hakonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.