264/2005

Given i Helsingfors den 29 april 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i New York den 9 september 2002 ingångna avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen, som riksdagen godkänt den 10 november 2004 och som republikens president har godkänt den 26 november 2004 och beträffande vilket godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 8 december 2004, är i kraft från den 7 januari 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 26 november 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen (1012/2004) träder i kraft den 4 maj 2005.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 4 maj 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 38/2005)

Helsingfors den 29 april 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesministerns ställföreträdare Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.