259/2005

Given i Helsingfors den 28 april 2005

Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

upphävs i miljöskyddsförordning av den 18 februari 2000 (169/2000) 2 § och

ändras 6 § 2 mom. som följer:

6 §

Den regionala miljöcentralen avgör miljötillståndet för verksamheten, ifall det är fråga om verksamhet som är avsedd för militära ändamål eller energiproduktion som bedrivs i kommunal regi.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

Helsingfors den 28 april 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Lagstiftningsråd
Jukka Nurmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.