246/2005

Utfärdat i Helsingfors den 19 april 2005

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om myndighetsövervakad provtagning och laboratorieundersökingar inom utsädesproduktionen

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om myndighetsövervakad provtagning och laboratorieundersökningar inom utsändesproduktionen 29/05 8.4.2005 1.7.2005

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 772 005.

Rådets direktiv 2004/117/EG (32004L0117); EUT nr L 014, 18.1.2005, s. 18

Helsingfors den 19 april 2005

Avdelningschef
Matti Aho

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.