242/2005

Given i Helsingfors den 21 april 2005

Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2004 års skördeskador

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § 4 mom. lagen den 21 december 2000 om ersättande av skördeskador (1214/2000):

1 §
Ersättningsandel

Av de lägenhetsbestämda skördeskadorna under 2004 ersätts 90 procent av det skördeskadebelopp som överstiger självrisken.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 april 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 april 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Esko Juvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.