240/2005

Given i Helsingfors den 8 april 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om stöd till den palestinska delegationen i Helsingfors

I enlighet med republikens presidents beslut fattat på föredragning av utrikesministern föreskrivs:

1 §

Den i Ramallah den 29 mars 2005 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och den palestinska myndigheten om stöd till den palestinska delegationen i Helsingfors, som godkänts av republikens president den 18 mars 2005, träder i kraft den 29 april 2005 så som därom har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2005.

(Överenskommelsen finns till påseende och kan erhållas hos utrikesministeriet, som även lämnar uppgifter om den på finska och svenska)

Helsingfors den 8 april 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.