237/2005

Given i Helsingfors den 15 april 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsprotokollet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

Det i London den 26 september 1997 avslutade ändringsprotokollet till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983), vilket riksdagen godkänt den 25 februari 2005 och vilket republikens president godkänt den 18 mars 2005 och beträffande vilket godkännandeinstrumentet har deponerats hos Internationella sjöfartsorganisationen den 31 mars 2005, träder i kraft den 19 maj 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 18 mars 2005 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (236/2005), som även Ålands lagting godkänt, träder i kraft den 19 maj 2005.

3 §

De bestämmelser i ändringsprotokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 19 maj 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 33/2005)

Helsingfors den 15 april 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.