236/2005

Given i Helsingfors den 18 mars 2005

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i London den 26 september 1997 avslutade ändringsprotokollet, nedan 1997 års ändringsprotokoll, till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till bestämmelserna.

2 §

Beslut om likvärdighet i fråga om tillbehör, material, utrustning eller apparater enligt regel 4 i bilagan till 1997 års ändringsprotokoll fattas av Sjöfartsverket.

3 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 175/2004
KoUB 3/2005
RSv 14/2005

Helsingfors den 18 mars 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.