229/2005

Given i Helsingfors den 14 april 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2005

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 21 januari 2005 om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2005 (18/2005) ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Nya miljöstödsförbindelser som ingås 2005

En ny förbindelse som gäller bas- och tilläggsåtgärder för växtodlingslägenheter i samband med miljöstöd för jordbruket kan dessutom med beaktande av vad som bestäms i 2 mom. ingås 2005, förutsatt att

1) jordbrukaren har ansökt om avtal om ekologisk husdjursproduktion inom en särskilt föreskriven ansökningstid och att avtalet kan ingås med jordbrukaren så att det börjar 2005,

2) jordbrukaren tidigare som tilläggsåtgärd i samband med miljöstöd för jordbruket har valt åtgärden främjande av animalieproduktionsdjurens välbefinnande, och

3) de produktionsinriktningar som jordbrukaren bedrivit, innan förbindelsen om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet som börjar 2005 har ingåtts, har godkänts vid den inledande kontrollen i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker (346/2000) och att jordbrukaren som godkänd aktör omfattas av det kontrollsystem som avses i förordningen för både växtproduktionens och animalieproduktionens del.


Denna förordning träder i kraft den 20 april 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 april 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Maija Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.