225/2005

Given i Helsingfors den 14 april 2005

Statsrådets förordning om vissa personregister vid magistraterna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. i lagen av den 4 februari 2005 om vissa personregister vid magistraterna (57/2005):

1 §

Länsstyrelsen i Östra Finlands län är den myndighet enligt 2 § 2 mom. i lagen om vissa personregister vid magistraterna (57/2005) som ansvarar för att registren fungerar tekniskt.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 april 2005

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Regeringsrådet
Leena Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.