223/2005

Given i Helsingfors den 7 april 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

upphävs i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 13 december 2000 om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1105/2000) punkterna 10 och 14 i bilaga 1, sådan den sistnämnda punkten lyder i förordning 170/2002,

ändras punkterna 1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6.2, 6.3, 7, 8 och 11 i bilaga 1 samt bilaga 2, av dessa punkt 1 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 616/2004, punkt 4 i förordning 1079/2003, punkt 8 i förordning 240/2003, punkt 6.3 i förordning 256/2001 och bilaga 2 sådan den lyder i förordningarna 1110/2004, 104/2004 och 256/2001, samt

fogas till bilaga 1 en ny punkt 15 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 20 april 2005 med undantag av punkt 5.2 i bilaga 1, som träder i kraft den 31 december 2005. Förordningen tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar som görs för år 2005.

Helsingfors den 7 april 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.