221/2005

Given i Helsingfors den 7 april 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

upphävs i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 13 december 2000 om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1103/2000) punkterna 5.5 och 7 i bilaga 1,

ändras punkterna1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.2, 5.3 och 5.6 i bilaga 1 samt bilaga 2, av dessa punkt 1 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 617/2004, punkt 2.3 i förordning 169/2002, 3 punkten i förordning 1078/2003, punkt 4.2.3 i förordning 1145/2002 och bilaga 2 sådan den lyder i förordningarna 1109/2004, 105/2004 och 169/2002, samt

fogas till bilaga 1 en ny punkt 10 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 20 april 2005 med undantag av punkt 4.1.2 i bilaga 1, som träder i kraft den 31 december 2005. Förordningen tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar som görs för år 2005.

Helsingfors den 7 april 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.