220/2005

Given i Helsingfors den 12 april 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2005

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §
Fiske för livsmedel i Bottniska viken

Fiskefartyg under finsk flagg eller fiskefartyg registrerade i Finland får inte bedriva trålfiske efter strömming och vassbuk i Bottniska viken norr om 60°30'N latitud (ICES delområdena 30 och 31) under följande tidsperioder:

1) 15.4–31.5 varje vecka från torsdag kl. 12.00 till lördag kl. 12.00;

2) 1.6–30.6; och

3) 1.7–31.12 varje vecka från torsdag kl. 12.00 till fredag kl. 18.00.

2 §
Riktat foderfiske i Bottniska viken

Med avvikelse från 1 § får fiskefartyg inte bedriva riktat foderfiske efter strömming och vassbuk med trålfiskeredskap under följande tidsperioder:

1) 15.4–14.5 varje vecka från torsdag kl. 12.00 till söndag kl. 18.00;

2) 15.5–30.6; och

3) 1.7–31.12 varje vecka från torsdag kl. 12.00 till lördag kl. 24.00.

3 §
Fiske i privata vattenområden

Med avvikelse från 1 § och 2 § får fiskefartyg vars längd mellan perpendiklarna understiger 24 meter bedriva trålfiske efter strömming och vassbuk på privata vattenområden i Bottenhavet norr om 60°30'N latitud (ICES delområdet 30) under perioden 1.6–30.6 varje vecka från söndag kl. 0.00 till följande torsdag kl. 12.00.

4 §
Fiske i Bottenviken

Med avvikelse från 1 och 2 § får fiskefartyg vars längd mellan perpendiklarna understiger 18 meter bedriva trålfiske efter strömming och vassbuk i Bottenviken norr om 63°30'N latitud (ICES delområdet 31) under perioden 15.4–31.12.

5 §
Fiske i egentliga Östersjön

Fiskefartyg under finsk flagg eller fiskefartyg registrerade i Finland får inte bedriva trålfiske efter strömming och vassbuk i egentliga Östersjön söder om 58°30'N latitud (ICES delområdena 25–28) under tidsperioden 15.4–31.12 varje vecka från torsdag kl. 12.00 till fredag kl. 24.00.

6 §
Definitioner

I denna förordning avses med fiske för livsmedel fiske där:

1) som bedrivs med trålfiskeredskap med minst 32 millimeters maskstorlek;

2) den fångst som har fåtts under en oavbruten fångstfärd i sin helhet sorteras i storleksklasser enligt fastställda bestämmelser senast i hamnen eller av särskilda skäl som arbetskrafts- och näringscentralen godkänt i en förädlingsanläggning för livsmedel; eller

3) den till livsmedel sorterade fångstens del förvaras och behandlas i fartyget och hamnen enligt de bestämmelser som utfärdats om fisk avsedd till livsmedel.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2005 och är i kraft till den 31 december 2005.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk år 2005 (1377/2004) som givits den 30 december 2004.

Helsingfors den 12 april 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Fiskeriöverinspektör
Harry Kaasinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.