219/2005

Given i Helsingfors den 6 april 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

upphävs i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 15 december 2004 om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § i lagen om pension för arbetstagare (1137/2004) punkt 5 i bilaga 1,

ändras punkterna 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 6.1, 6.2.1, 6.4, 8.1, 8.2 och 9.2.2 i bilaga 1 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 20 april 2005 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2005.

Helsingfors den 6 april 2005

Social och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.