216/2005

Given i Helsingfors den 8 april 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av i 5 kap. 1 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen avsedda och på medicinska grunder nödvändiga läkemedelspreparat som får säljas utan recept

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 kap. 1 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004):

1 §

Följande av läkare ordinerade läkemedel, som får säljas utan recept och som används vid behandling av sjukdomar som på medicinska grunder bedöms vara svåra och långvariga och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, ersätts som sjukvård i enlighet med det beslut som statsrådet har utfärdat med stöd av 5 kap. 6 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004):

Läkemedel som används för behandling av rubbningar i ämnesomsättningen 1) kaliumklorid
2) natriumklorid
3) zink
Enzympreparat 1) Combizym tabl.
2) Combizym comp tabl.
3) Creon enterokaps
4) Pancrease enterokaps
Insulin 1) Actrapid injekt.
2) Humulin NPH injekt.
3) Humulin Regular injekt.
4) Humutard injekt.
5) Protaphan injekt.
Kaliumpreparat 1) Durekal depottabl.
2) Kalinorm depottabl.
3) Kalisol oral lösning
Kalsiumpreparat 1) Calcichew tuggtabl.
2) Calcium-Sandoz brustabl., pulver
3) Kalcidon tuggtabl.
4) Kalcipos tabl.
5) Mega-Calcium brustabl.
6) Phos-Ex tabl.
Vitaminer 1) Betolvex tabl.
2 §

Följande läkemedelspreparat ersätts enligt 5 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen:

Medel vid behandling av ulcussjukdomar 1) Antepsin oralsusp 600 ml, 120 x 5
2) Antepsin 1 g tabl. 60, 120
Laxantia 1) Agiocur granulat
2) Duphalac pulver, oral lösning
3) Lactulos ratiopharm oral lösning
4) Lalax pulver
5) Levolac oral lösning
6) Vi-Siblin granulat
7) Vi-Siblin-S granulat
Insulin 1) Actrapid injekt.
2) Humulin NPH injekt.
3) Humulin Regular injekt.
4) Humutard injekt.
5) Protaphan injekt.
Plasmasubstitut och infusionsvätskor 1) Natrosteril inf.
Antimykotika 1) Lamisil kräm
2) Lamisil Dermgel gel
3) Medizol kräm
4) Pimafucin kräm
5) Pimafucort kräm, salva
Hudskyddande och uppmjukande medel 1) Calmuril kräm
2) Fenuril kräm
Kortikosteroider till utvärtes bruk (minsta ersättningsgilla förpackningsstorlek 30 g eller 30 ml) 1) Apocort kräm
2) Hydrocortison kräm
3) Hydrocortison lösning för hårbotten
4) Hydrocortison Essex kräm, salva
5) Hydrocortison-ratiopharm 1 % kräm
6) Nutracort kräm
7) Sibicort kräm
Medicinska förband 1) Zipzoc salvstrumpa
Medel vid sjukdomar i andningsorganen 1) Beconase nässpray
2) Glinor nässpray
Medel vid ögonsjukdomar 1) Artelac ögondroppar
2) Celluvisc ögondroppar
3) Glinor ögondroppar
4) Isopto Plain ögondroppar
5) Lecrolyn ögondroppar
6) Liquifilm tears ögondroppar
7) Lomudal ögondroppar
8) Oculac ögondroppar
9) Oftagel ögongel
10) Viscotears ögongel
Övriga läkemedelspreparat 1) Guarem granulat
Övriga tekniska hjälpmedel 1) Aquasteril injekt./infusionsvätska
Vitaminer 1) Betolvex tabl.

På basis av den diagnos som läkaren har antecknat på receptet betalas ersättning för följande preparat vid behandling av följande sjukdomar och sjukdomstillstånd:

Malabsorption av fettlösliga vitaminer (t.ex. K90.3) och Bristtillstånd hos prematurer 1) Equiday E kaps.
2) Ido-E tabl.

På basis av den anteckning som läkaren har gjort på receptet betalas ersättning för följande preparat då sjukdomen kräver följande slag av behandling:

Huvudsakligen parenteral nutrition under längre tid, och 1) Neurobion forte tabl.
2) Neurovitan tabl.
Huvudsakligen slangmatning under längre tid 3) Polybion forte tabl.
4) Trineurin tabl.

På basis av ett B-utlåtande eller en annan motsvarande utredning som baserar sig på en undersökning utförd av en specialist på det kliniska området betalas ersättning för följande preparat vid behandling av följande sjukdomar och sjukdomstillstånd:

Klara fall av undernäring (t.ex. E41, och 1) Neurobion forte tabl.
Svåra kroniska tarm-, lever- och njursjukdomar (K50, K51, K52, K70, K72, K73, K74, N18) 2) Neurovitan tabl.
3) Polybion forte tabl.
4) Trineurin tabl.
3 §

Utöver de läkemedel som avses i 1 och 2 § ersätts med dem jämförbara läkemedel som tillverkas på apotek samt syre.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

Genom detta förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 30 december 2004 om ersättande av i 5 kap. 1 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen avsedda och på medicinska grunder nödvändiga läkemedelspreparat som får säljas utan recept (1349/2004).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 april 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Virpi Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.