207/2005

Given i Helsingfors den 4 april 2005

Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för VM i friidrott

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen av den 27 mars 1998 om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

Med anledning av VM i friidrott som år 2005 ordnas i Helsingfors präglas jubileumsmynt med valörerna 20 euro och 5 euro.

2 §

Jubileumsmyntet med valören 20 euro är av guldlegering, av vars vikt 900 promille är guld, 30 promille silver och 70 promille koppar.

Jubileumsmyntet med valören 5 euro är ett tvåmetallmynt, vars mittparti innehåller 89 procent koppar, 5 procent aluminium, 5 procent zink och 1 procent tenn. Cirkeln som omger mittpartiet innehåller 75 procent koppar och 25 procent nickel.

Halterna får variera högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets med valören 20 euro diameter är 13,9 ± 0,1 millimeter och dess vikt 1,73 ± 0,05 gram. Jubileumsmyntets med valören 5 euro diameter är 35,0 ± 0,1 millimeter och dess vikt 19,81 ± 0,40 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmynten är cirkelformiga. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På mynten finns myntutformarens och direktörens för Ab Myntverket i Finland släktnamnsinitialer; på myntet med valören 20 euro M och M och på myntet med valören 5 euro K och M.

5 §

Präglarna på jubileumsmyntet med valören 20 euro framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns en stiliserad relief av Helsingfors Stadion. Ovanför stadion avtecknas linjer som beskriver stämningen och under stadion finns en relief med texten MM 2005, som sträcker sig från vänster till höger längs myntets kant.

På myntets valörsida avtecknas konturen av två ansikten i relief och ovanför dessa 12 eurostjärnor som delvis göms i personernas hår. Under ansiktena finns texten SUOMI FINLAND i relief längs cirkelns kant och till höger valörbeteckningen 20 EURO i relief.

6 §

Präglarna på jubileumsmyntet med valören 5 euro framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På den övre delen av myntets teckensida avtecknas tre löpande ben i relief. Under dem till höger finns bokstäverna MM. På den nedre delen finns fyra vågräta linjer i relief samt årtalet 2005. Nere till höger syns en del av stadion i relief.

På mitten av myntets valörsida avtecknas en kvinna som kastar spjut. Överst finns texten SUOMI FINLAND längs cirkelns kant och i mitten till vänster valörbeteckningen 5 €.

7 §

De närmare detaljerna i jubileumsmynten framgår av de originalpräglar och originalarbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.

En del av jubileumsmynten med valören 5 euro kan vara specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 13 april 2005.

Helsingfors den 4 april 2005

Finansminister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.