201/2005

Given i Helsingfors den 8 april 2005

Lag om ändring av 24 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 juni 1994 om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) 24 § som följer:

24 §
Planer och program

Bestämmelser om bedömning av miljökonsekvenserna av planer och program som myndigheter bereder finns i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005).


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.

RP 243/2004
MiUB 1/2005
RSv 7/2005
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG; EUT nr L 197, 21.7.2001, s. 30

Helsingfors den 8 april 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.