198/2005

Given i Helsingfors den 1 april 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i Bryssel den 18 november 2002 ingångna avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, som godkänts av riksdagen den 9 december 2003 och som godkänts av republikens president den 30 januari 2004 samt i fråga om vilket godkännandeinstrumentet deponerats hos generalsekreteraren för Europeiska unionens råd den 9 februari 2004, är i kraft från den 1 mars 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 30 januari 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan (67/2004), som även Ålands lagting för sin del givit sitt bifall till, träder i kraft den 6 april 2005.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 31/2005)

Helsingfors den 1 april 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.