196/2005

Given i Helsingfors den 1 april 2005

Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 november 1969 om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier (734/1969) 1 § och 3 § 2 mom., av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1178/1988, som följer:

1 §

För främjande av skapande konst finns minst åtta konstnärsprofessurer. Beslut om avlöningsgrunderna för tjänsterna fattas av undervisningsministeriet på framställning av centralkommissionen för konst.

Bestämmelser om vilka uppgifter som hör till tjänsterna utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Undervisningsministeriet beslutar om storleken på statens konstnärsstipendier.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 247/2004
KuUB 1/2005
RSv 15/2005

Helsingfors den 1 april 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.