193/2005

Given i Helsingfors den 1 april 2005

Lag om ändring av 14 och 24 § i lagen om riksdagens tjänstemän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 2003 om riksdagens tjänstemän (1197/2003) 14 och 24 § som följer:

14 §

En förutsättning för utnämning till en tjänst eller ett tjänsteförhållande för viss tid är att den som skall utnämnas, på begäran av ämbetsverket i fråga, lämnar sådana uppgifter om sin hälsa som är relevanta för skötseln av tjänsteförhållandet samt dessutom vid behov genomgår kontroller och undersökningar för bedömning av saken. Den som har sökt en tjänst eller ett tjänsteförhållande för viss tid kan, som en förutsättning för utnämning till tjänsten eller tjänsteförhållandet, i situationer som avses i 7 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) åläggas att lämna intyg över narkotikatest. Kostnaderna för kontrollerna och undersökningarna betalas av vederbörande ämbetsverk vid riksdagen.

24 §

En tjänsteman är skyldig att på begäran av arbetsgivaren lämna nödvändiga upplysningar om sin hälsa för att visa att han eller hon har förutsättningar att sköta tjänste. En tjänsteman kan också åläggas att genomgå kontroll eller undersökning av hälsotillståndet, om detta är nödvändigt för bedömningen av hans eller hennes förutsättningar att sköta sina uppgifter. I fråga om rätten att ålägga en tjänsteman att lämna intyg över narkotikatest gäller vad som bestäms i 8 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Kostnaderna för kontroller och undersökningar som föreskrivs av arbetsgivaren betalas av vederbörande ämbetsverk vid riksdagen.


Denna lag träder i kraft den 15 april 2005.

LM 133/2004
FvUB 2/2005
RSk 4/2005

Helsingfors den 1 april 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.