186/2005

Given i Helsingfors den 23 mars 2005

Försvarsministeriets förordning om ändring av 3 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning av den 8 februari 2001 om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen (118/2001) 3 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 539/2004, som följer:

3 §

I det avlöningssystem som baserar sig på uppgiftens svårighetsgrad är avlöningen för den fredsbevarande personalen följande:

Uppgiftens svårighetsklass Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 5464,42 euro/ mån
9 B 4831,62 euro/ mån
8 A 4643,62 euro/ mån
8 B 4211,31 euro/ mån
7 A 3802,91 euro/ mån
7 B 3398,13 euro/ mån
6 3032,09 euro/ mån
5 2556,75 euro/ mån
4 A 2306,55 euro/ mån
4 B 2123,08 euro/ mån
3 1835,42 euro/ mån
2 1637,44 euro/ mån
1 1565,71 euro/ mån


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005. Avlöningar enligt denna förordning skall betalas från den 1 mars 2005.

Helsingfors den 23 mars 2005

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Regeringsråd, som personaldirektör
Pasi Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.