169/2005

Given i Helsingfors den 17 mars 2005

Statsrådets förordning om ändring av äktenskapsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i äktenskapsförordningen av den 6 november 1987 (820/1987) 14 och 15 §, sådana de lyder i förordning 147/2003, och

ändras 16 §, sådan den lyder i förordning 134/1997, som följer:

16 §

För civil vigsel tas en avgift på 200 euro ut till staten, om vigseln enligt överenskommelse mellan vigselförrättaren och de förlovade förrättas vid någon annan tidpunkt än under den öppettid som anges i 1 § i förordningen om öppethållande av statens ämbetsverk (332/1994). Om vigseln förrättas någon annanstans än i vigselförrättarens ämbetslokal tas ersättning för vigselförrättarens resekostnader ut till staten. Vigselförrättarens resekostnader tas även ut då vigseln förrättas i vigselförrättarens ämbetslokal men vid en annan tidpunkt än under den tid som anges i 1 § i förordningen om öppethållande av statens ämbetsverk. Resekostnaderna tas ut enligt statens gällande resereglemente.

I fråga om arvode till en präst som tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan eller det ortodoxa samfundet samt om lösen föreskrivs särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 17 mars 2005

Justitieminister
Johannes Koskinen

Överinspektör
Maaria Leskelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.