168/2005

Given i Helsingfors den 18 mars 2005

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Förenade Republiken Tanzanias regering om allmänna villkor och förfaranden i fråga om utvecklingssamarbetet

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikeshandels- och biståndsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Dar es Salaam den 24 februari 2005 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Förenade Republiken Tanzanias regering om allmänna villkor och förfaranden i fråga om utvecklingssamarbetet, som godkänts av republikens president den 21 januari 2005 träder i kraft internationellt för Finlands del den 26 mars 2005 så som därom har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 26 mars 2005.

(Överenskommelsen finns till påseende och kan erhållas hos utrikesministeriet, som även lämnar uppgifter om den på finska och svenska)

Helsingfors den 18 mars 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.