161/2005

Utfärdat i Helsingfors den 9 mars 2005

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i syfte att utrota skadegörare och att hindra spridningen av dem 16/05 9.3.2005 21.3.2005
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid marknadsföring av växtprodukter 17/05 9.3.2005 21.3.2005
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter 18/05 9.3.2005 21.3.2005

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 772 005.

Rådets direktiv 2005/15/EG (32005L0015); EUT nr L 56, 2.3.2005, s. 12.

Helsingfors den 9 mars 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Hannele Sankari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.